نـــام فـايــل: پیام رسان فیسنما - اسمپر
ســازگـار بـا: سیستم عامل ویندوز
منتشر کننده : پویا - ادمین همه چی 20
قیمت : 35.000 تومان
اسمپر بلاگفا
نام برنامه: اسپمر بلاگفا - هوشمند
سازگار با : سیستم عامل ویندوز
منتشر کننده : پویا - ادمین همه چی 20
قيمت :  25،000 تومان
اسمپر etchat
نام برنامه: Etchat & Dchat spammer
سازگار با : سیستم عامل ویندوز
منتشر کننده : پویا - ادمین همه چی 20
قيمت :  58،000 تومان